04 February, 2007

Teesra

Haan ek sach hai
Nahin, doosra
Ek teesra sach,
Shabdon ki na-na
Aankhon ki haan-haan.

Aana, ek sach hai
Nahin aana, doosra
Ek teesra sach,
Kuchh khone, kuchh paane jaisa
Aakar bhi naa aane jaisa.

Main ek sach hoon
Tum doosra
Ek teesra sach,
...?

No comments: